VIE Hotel Bangkok MGallery Hotel Collection - โรงแรมหรู - มิชลินสตาร์ระดับ 2 ดาว เชฟฟร้องต์ ปูเตลาท์ | กุมภาพันธ์ 2560

มิชลินสตาร์ระดับ 2 ดาว เชฟฟร้องต์ ปูเตลาท์ | กุมภาพันธ์ 2560

กลับมาอีกครั้ง! ตามคำเรียกร้องกับมิชลินสตาร์ระดับ 2 ดาว เชฟฟร้องต์ ปูเตลาท์ เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วโลกด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยม พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดอันแสนประณีต ความสามารถที่ไม่ธรรมดาของ เชฟฟร้องต์ ปูเตลาท์ ได้ทำให้อาหารของเขามีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ เชฟฟร้องต์ ปูเตลาท์ ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการรังสรรค์สุดยอดเมนูอาหารที่ไม่มีกรอบและกฎเกณฑ์ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญาณความเป็นฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

 

 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a

หาข้อมูลเพิ่มเติม


MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

 • facebook
 • instagram
 • line
 • youtube
 • weibo
 • %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%8a
จอง

VIE Hotel Bangkok MGallery Hotel Collection

จองห้องพัก

จาก   ถึง

Room 1